L É P J ! – Légy Pécs Jövője!

2014. március 14., péntek
L É P J !  –  Légy Pécs Jövője!

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évben pályázatot hirdet civil szervezetek számára. A pályázat az elmúlt esztendők hagyományához híven olyan programok megvalósítását támogatja, melyek Pécs városát, mint a városlakók közös életének színterét helyezik a középpontba.

Jelen pályázat célja az Önkormányzat és a pécsi civil kezdeményezések és non-profit szervezetek együttműködésében olyan közösségi programok megvalósítása, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Pécs minden lakója számára élhető hely lehessen hosszú távon. E cél elérését számos probléma akadályozza jelenleg, melyek kezelése csakis a lokális közösségek bevonásával és aktív közreműködésével valósulhat meg.

A pályázat átfogó céljai:
A városi tér fenntartható használata, a városi közösségek együttműködése, a természeti környezet értékeinek és az urbanizált városi lét kulturális értékeinek együttes szem előtt tartása és megőrzése azok a prioritások, melyekre a pályázóknak reflektálni kell.

További részcélok:
• hosszútávon fenntartható és működtethető tevékenységek megvalósítása;
• olyan projektek támogatása, melyek lehetőséget teremtenek civil szervezetek, lakóközösségek, családok együttes tevékenykedésére egy-egy közösség aktív részvételével, vagy a helyi lakosság bevonásával;
• az önkéntes munka értékének és fontosságának hangsúlyozása

Pályázati kategóriák:

1. „Zöldülő, tudatos város” - pályázati lehetőség kizárólag pécsi közterületekre vonatkozó közösségi tevékenységekre

2. „Zöld álmok”  -  pályázati lehetőség innovatív ötlet közösségi megvalósítására

3. „Zöldülő szemlélet” - pályázati lehetőség környezeti szemléletformáló tevékenységekre, fejlesztésekre konkrét célcsoport megjelöléssel

4. „Happy Pécs!” – városi kisfilmek, spotok készítése

5. „Belváros újratöltve” - üresen álló frekventált belvárosi helyiségek programokkal való megtöltése

6. „Vidd az utcára a művészetet!”  -  „Tedd maradandóvá saját legendádat!”

7.  „Pécs - A város ahol jó élni!”

A pályázat kiírója a pályázatok megvalósítását a „LÉPJ” facebook oldalán, valamint a városi civil honlapon, (www.ckh.hu) folyamatosan közzéteszi. A nyilvánosság által legnépszerűbbnek ítélt projektek minden kategóriában közönségdíjban részesülnek.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:    20.000.000.- Forint

A támogatás mértéke:
• a pályázaton igényelhető maximális támogatás mértéke:         300.000.- Forint
• abban az esetben, ha a tervezett projekt folyamatot generál és több eseményből álló, hagyományteremtő jellegű programsorozatot valósít meg, az igényelhető támogatás maximuma:              500.000.- Forint
• a kiíró a pályázati támogatás igényelhető minimumát nem köti ki
A támogató fenntartja a lehetőségét annak, hogy az igényelt támogatás összegét, nem megfelelően indokolt költségek esetében csökkentse. A költségcsökkentés nem haladhatja meg az igényelt támogatás 30%-át. Amennyiben a pályázat költségvetése olyan mértékben túlzó vagy megalapozatlan, hogy 30%-nál magasabb költségcsökkentés előírásával lehetne csak támogatható, a kuratórium a pályázatot további mérlegelés nélkül elutasítja.

A támogatás formája: vissza nem térítendő
A támogatás folyósítására a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor. A támogatási szerződések megkötésére a pályázat első fordulójában benyújtott pályázatok esetében 2014. április 30-ig, a második fordulóban benyújtott pályázatok esetében 2014. szeptember 30-ig kerül sor.

Megvalósítási időszak:
I. ütemben benyújtott pályázatok esetében:
2014. május 1.  –  2014. szeptember 30.

II.  ütemben benyújtott pályázatok esetében:
2014. szeptember 30.  –  2014. december 31.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
I. ütemben megvalósítani kívánt pályázatok esetében: 2014. április 4.
II. ütemben megvalósítani kívánt pályázatok esetében: 2014. augusztus 31.
A határidő a postára adás, valamint az e-mail küldés (2014. április 4. illetve 2014. augusztus 31. 24.00 óra) dátumát jelenti. A határidő lejárta után beérkező pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információkkal Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala civil referense áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken. E-mail: jonas [dot] gergelyatph [dot] pecs [dot] hu, Tel: 06-72/533-903

A pályázati adatlap és mellékletei letölthetők alább, illetve a http://varoslako.pecs.hu/civil_elet/, és a www.okovaros-okoregio.hu weboldalról.

 

Csatolt fájlok: