Kultúra és Közösség - első lépések az élethosszig tartó tanulásért (EFOP-3.3.2-16-2016-00198)

Kultúra és Közösség - első lépések az élethosszig tartó tanulásért  (EFOP-3.3.2-16-2016-00198)
Kultúra és Közösség - első lépések az élethosszig tartó tanulásért  (EFOP-3.3.2-16-2016-00198)

Támogatás összege: 24 441 019 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Kedvezményezett: Nevelők Háza Egyesület

A projekt átfogó célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket a közösségi színteret működtető szervezettel partnerségben valósítanak meg. A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. A projekt hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által, valós igényekre építve a kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése, az élethosszig tartó tanulási folyamatok megalapozása.

Együttműködő partnerek: PTE 1. számú Gyakorló Általános Iskola, Bártfa Utcai Általános Iskola, Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Pécsvárad), Janikovszky Éva Általános Iskola (Kozármisleny), Keleti Városrészi Óvoda dr Majorossy utcai Tagóvodája

Projektcsoport:
Időtartam:
  • 2018.02.012020.01.31