Házirend

 1. A Civil Közösségek Háza nyitva tartása: hétfőtől - péntekig 8 órától legkésőbb 20 óráig. Az ettől eltérő, illetve a hétvégi nyitvatartás előzetes megállapodással, az ügyvezető elnök engedélyével lehetséges.
 2. A Civil Közösségek Háza infrastruktúrája, termei előzetes írásban történő foglalás alapján vehetők igénybe. A terembérleti díjak mértékét a "Termek-terembérlés" menüpont tartalmazza. A foglalásnak tartalmaznia kell a program időtartamát, címét, a programért felelős személy nevét, telefonszámát, valamint a számlázási címet. A lefoglalt terem a program megkezdése előtt 24 órával mondható le kötbérmentesen, ellenkező esetben a terembérlet díja kiszámlázásra kerül.
 3. A teremváltoztatás jogát, a programoktól és a foglalásoktól függően fenntartjuk.
 4. Az épületet, berendezéseket, felszerelési tárgyakat, eszközöket mindenki köteles megóvni és rendeltetésszerűen használni. Az okozott kárért, az eszközök épségéért és hiánytalan meglétéért a használó anyagi felelősséggel tartozik.
 5. Az épületben, a fogasokon őrizetlenül hagyott értéktárgyakért, ruhákért felelősséget nem vállalunk.
 6. A CKH konyha helyisége csak engedéllyel használható.
 7. A Civil Közösségek Házában tartózkodók kötelesek kulturált magatartásukkal, megfelelő viselkedésükkel a közösségi érintkezés szabályait betartani.
 8. Veszélyhelyzetben a hatályos szabályozás alapján megállapított egyedi rend lép érvénybe.
 9. Az épületben, valamint annak 5 méteres körzetében tilos a dohányzás!
 10. Ingyenesen nincs lehetőségünk termet biztosítani senkinek sem, kivéve az évente egy alkalommal, a CKH-ban székhellyel rendelkező szervezet közgyűlés céljából megtartott összejövetelét.
 11. A hivatalos nyitvatartási időn túli ügyeletért ügyeleti díjat számítunk fel: 1-3 óra: 8000 Ft, utána óránként 1500 Ft.
 12. Családi, valamint szórakoztató rendezvények esetén extra 10000 Ft takarítási díjat számítunk fel. 
 13. Esküvői szertartás: ház + kert: 100.000 Ft, amely tartalmazza az ügyeleti díjat is.
 14. Esküvői fotózás: 15000 Ft/ 2 óra
 15. Diplomakoncert: 10000 Ft / diplomázó – ez a díj tartalmazza a Méhes terem biztosítását 2 óra időtartamra és maximum. 1 óra próba-lehetőséget.
 16. A Ház profiljába nem illeszkedő rendezvények (politikai, vallási, stb.) lebonyolítására nincs lehetőség.
 17. A Házirend be nem tartása a Civil Közösségek Házából való kizárást vonja maga után.