Házirend

 1. A Civil Közösségek Háza nyitva tartása: hétfőtől - péntekig 8 órától legkésőbb 20 óráig. Az ettől eltérő, illetve a hétvégi nyitvatartás előzetes megállapodással, az ügyvezető elnök engedélyével lehetséges.
 2. A Civil Közösségek Háza infrastruktúrája, termei előzetes írásban történő foglalás alapján vehetők igénybe. A terembérleti díjak mértékét a "Termek-terembérlés" menüpont tartalmazza. A foglalásnak tartalmaznia kell a program időtartamát, címét, a programért felelős személy nevét, telefonszámát, valamint a számlázási címet. A lefoglalt terem a program megkezdése előtt 24 órával mondható le kötbérmentesen, ellenkező esetben a terembérlet díja kiszámlázásra kerül.
 3. A teremváltoztatás jogát, a programoktól és a foglalásoktól függően fenntartjuk.
 4. Az épületet, berendezéseket, felszerelési tárgyakat, eszközöket mindenki köteles megóvni és rendeltetésszerűen használni. Az okozott kárért, az eszközök épségéért a használó anyagi felelősséggel tartozik.
 5. Az épületben, a fogasokon őrizetlenül hagyott értéktárgyakért, ruhákért felelősséget nem vállalunk.
 6. A Civil Közösségek Házában tartózkodók kötelesek kulturált magatartásukkal, megfelelő viselkedésükkel a közösségi érintkezés szabályait betartani.
 7. Az épületben tilos a dohányzás!
 8. Ingyenesen nincs lehetőségünk termet biztosítani senkinek sem, kivéve az évente egy alkalommal, szervezeti közgyűlés céljából megtartott összejövetelt.
 9. Az egyesületi tagok a tagdíjukat „lelakhatják”, ezért ajánljuk az aktív, az intézményt rendszeresen látogató szervezeteknek a Nevelők Háza Egyesületbe történő belépést.
 10. A rendszeres vagy többnapos programok, képzések és a bevételes rendezvények, valamint a teljes ház igénybevételének napi bérleti díja egyedi megbeszélés tárgyát képezik.
 11. Hétvégén az ügyeleti díj: 1-3 óra: 5000 Ft, utána óránként 1000 Ft.
 12. Esküvői szertartás: ház + kert: 40.000 Ft, amely tartalmazza az ügyeleti díjat is.
 13. Esküvői fotózás: 5000 Ft/megkezdett óra
 14. Diplomakoncert: 7000 Ft / diplomázó – ez a díj tartalmazza a Méhes terem biztosítását 2 óra időtartamra és maximum. 1 - 2 óra próba-lehetőséget.
 15. A Ház profiljába nem illeszkedő rendezvények (politikai, vallási, stb.) lebonyolítására nincs lehetőség.
 16. A Házirend be nem tartása a Civil Közösségek Házából való kizárást vonja maga után.