Pécs, a tanuló város (EFOP- 3.7.3-16-2017-00256)

Pécs, a tanuló város (EFOP- 3.7.3-16-2017-00256)
Pécs, a tanuló város (EFOP- 3.7.3-16-2017-00256)

Pécs, a tanuló város

EFOP-3.7.3-16-2017-00256


Kedvezményezett: Nevelők Háza Egyesület

Konzorciumi partner: Pécsbányai Kulturális Egyesület

Támogatás összege:76 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A program hosszú távú céljai
A nem formális és informális tanulási formák, s a kultúra lehetőségeinek kiszélesítése, széles körű hozzáférhetővé tétele Pécs város teljes lakossága számára (beleértve a különböző hátrányokkal küzdő lakossági csoportokat is) oly módon, hogy e tanulási formák járuljanak hozzá a társadalmi integrációhoz, a munkaerő-piaci részvételhez szükséges készségek elsajátításához, a szociokulturális hátrányok csökkenéséhez, a formális oktatásba való visszatéréshez, az állampolgári kompetenciák fejlődéséhez.

A program közvetlen célja
A Nevelők Háza Egyesület által Pécs város és a megye teljes lakossága számára szolgáltatásokat nyújtó (Pécs, Szent István tér 17), valamint
a Pécsbányai Kulturális Egyesület által Pécs szegregált településrészének lakói számára szolgáltatásokat szervező (Pécs, Gesztenyés utca 17) közművelődési intézmények – mint konzorciumi partnerek - köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és felnőtt korosztályt célzó szolgáltatási palettájának bővítése, a szolgáltatások sokszínűségének biztosítása az egyes már meglévő szolgáltatási formák fejlesztése, illetve új szolgáltatási formák bevezetése által, oly módon, hogy  a fejlesztett tartalmak – a konzorciumi partnerek hosszú távú stratégiájához és a szakmapolitikai környezethez illeszkedő módon
• járuljanak hozzá az egész életen át tartó tanulás biztosításához,
• a szolgáltatásokat igénybe vevők különböző kompetenciáinak, képességeinek és készségeinek fejlesztéséhez,
• a hátrányos helyzetű lakossági rétegek társadalmi integrációjához.

Projektcsoport:
Támogató:
Időtartam:
  • 2018.02.012020.01.31