Népi Írók Baráti Társasága

Státusz
A szervezet: 
a Nevelők Háza Egyesület tagja
a Civil Közösségek Házában tartja összejöveteleit
székhelyül a Civil Közösségek Házát jelölte meg

A Népi Írók Baráti Társasága 2000. Január 31-én alakult Pécsett. Célkitűzései között szerepel a magyar irodalom, s ebben a népi írók, költők szellemi örökségének megismertetése, alkotásaik elemzése, bemutatása.

A Társaság országos mozgalom, melynek részét alkotja a pécsi tagozat. A Társaság feladatának tekinti tartalmas, tovább csírázó gondolatokat, érzelmeket kialakító irodalmi délutánok, matinék versenyek rendezését, amelyek hatására olvasó közönségünk, s ebben ifjúságunk számát gyarapíthatjuk.

Az elmúlt évek alatt neves előadók közreműködésével népes irodalmi délutánok zajlottak le Kodolányi János, Veres Péter, Illyés Gyula, Kákicsi Kiss Géza, Németh László, Czine Mihály, Fülep Lajos, Baksay Sándor, Móricz Zsigmond, Tamási áron, Janus Pannonius, Csorba Győző életéről és munkásságáról. Ki kell emelnünk továbbá a népi írók műveiből szervezett Vers-és Prózamondó versenyt, amelyen 75 fiatal és felnőtt vett részt nagy sikerrel.

Nagy örömet jelent közönségünk számára, hogy a Népi Írók Baráti Társasága országos vezetői számos alkalommal résztvesznek irodalmi délutánjainkon. Többek között Veres Péter fia, Veres István, dr. Dobszay Károly és Karádi János elnökségi tagok, Milassin Béla a Krónika folyóirat szerkesztője. Érdeklődésre tartanak számot a Pro Pannónia kiadó által megjelentetett könyvek, regények, esszék bemutató rendezvényei.

Fontosnak tartjuk Társaságunk alkotó műhelye tagjainak bemutatkozását is. Ilyenek voltak Faltysné Ujvári Anna néprajzkutató, a Magyar Kultúra lovagja cím viselője, Jeli József ny. rendőrealezredes, Szakácsné Kozári Piroska festőművész tanár és Lénárd József költő irodalmi délutánjai.

Sikeres autóbuszkirándulással egybekötött irodalmi sétánkon is számosan vettek részt Zengővárkony nevezetességeit (Fülep Lajos Emlékszoba, Tojásmúzeum, Szalmamúzeum) megismerve.

Összefoglalva: Társaságunk tagjai, mintegy 70 fő, az elmúlt 11 év alatt jó közösséget alakítottak ki, s tartalmas irodalmi élményeket nyújtó programok résztvevői lehettek. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata elismeri és támogatja munkánkat úgy szellemileg, mint anyagilag pályázataink révén.

 

Nagy Sándorné
A Népi Írók Baráti Társasága ügyvezető elnöke
Tel.: 72 256 804

A szervezethez kapcsolódó programok:
A Népi Írók Baráti Társasága rendezvénye
(A) Másik Manci (avagy a hahotázó ló) - szatirikus daljáték
A büntetlen bűnösség motívuma József Attila utolsó verseiben
A mecseki kultúrtáj és az irodalom
A Népi Írók Baráti Társasága összejövetele
A Népi Írók Baráti Társaságának összejövetele
A Népi Írók Baráti Társaságának összejövetele
A Népi Írók Baráti Társaságának összejövetele
A Népi Írók Baráti Társaságának összejövetele
Bartók Béla, Kodály Zoltán és a népzene
Dr. Szabó Szabolcs karnagy előadása Mikszáth Kálmán születésének 110. évfordulója alkalmából
Gárdonyi Géza élete és munkássága
Lehet-e újat mondani a Himnuszról?
Móricz Zsigmond, az író és az ember
Népi Írók Baráti Társasága
Népi Írók Baráti Társasága
Népi Írók Baráti Társasága
Népi Írók Baráti Társasága
Népi Irók Baráti Társasága
Népi Írok Baráti Társasága - Dr. Petre András könyvbemutató
Népi Írók Baráti Társasága klubestje
Népi Írók Baráti Társasága összejövetele
Népi Írók Baráti Társasága összejövetele
Népi Írók Baráti Társasága összejövetele
Népi Írók Baráti Társaságának összejövetele
Pécsi Magyar-Spanyol Társaság és a Népi Írók Baráti Társaságának közös rendezvénye
Pécsi Magyar-Spanyol Társaság összejövetele
Pécsi Magyar–Spanyol Társaság és a Népi Írók Baráti Társaságának közös rendezvénye
Simor András könyvbemutatója
Szent Márton útján Baranyában