Szabó Magda száz éve

2017. október 25., szerda 11.002017. október 26., csütörtök 17.00
Szabó Magda száz éve
előadás

Kétnapos nagy őszi konferenciánk alkalmával számvetést készítünk arról, él-e s milyen módon van jelen mai irodalmi köztudatunkban Szabó Magda életműve, miképpen hat kortárs íróinkra, része-e kulturális és irodalomtudományos közbeszédünknek.

Az ifjúsági irodalom kategóriájában vizsgáljuk, milyen menekülési módot jelentett ez az „átkosban”, miféle publikálási, megélhetési lehetőséget képviselt – egyúttal kutatjuk a művek korabeli recepcióját. Milyen II. világháború-képzet rajzolódik ki az Abigélból vagy az Álarcosbálból, a felszabadulás üdvtörténeti narratívája-e, s ha nem, hogyan próbálja ezt a szerzői pozíció kerülgetni? Az Abigélt Ottlik Iskola a határonja és más iskolaregények párdarabjaként is olvassuk. Mérlegeljük egyúttal, hol és mennyiben didaktikusak és ideologikusak Szabó Magda ifjúsági könyvei.
Cím: Abigél és Zsófika

Pécsi magyartanár kollégák bevonásával pedagógiai-ifjúsági módszertani kerekasztalt szervezünk. A blokk része a pécsi diákoknak hirdetett alkotópályázat, hiszen Szabó Magda nagyszerű kapocs nemzedékek, regiszterek közt.
Elnök: dr. Kucserka Zsófia

További tervezett szekciók:
A tudós esszéista
Ebben az irodalomtörténet-szekcióban a szerző Vörösmarty-esszéi és egyéb XIX. százados tanulmányai is helyet kapnak. Szabó Magdának az íróelődökkel foglalkozó munkássága az esszéíró nemzedék különös folytatásaként értelmezhető. Elnök: dr. Tóth Orsolya

Mitológiatémák, mítoszváltozatok
E szekció tárgya Szabó Magda klasszikus műveltsége, latinos háttere és az ebből kinövő irodalmi fikció.
Elnök: dr. Vilmos László

Regényes önéletrajzi fikciók
Az önéletrajzi narratíva szerepe és jelentősége az életműben. Elnök: dr. Mekis János

Dráma, történelemkép, nemzettudat a színpadon - színházi, filmes adaptációk.
Elnök: dr. Szűcs Katalin Ágnes

A fordító és a fordított, világirodalmi beágyazódás:
Szabó Magda mint az egyik legtöbbet fordított magyar szerző. Elnök: dr. V. Gilbert Edit

Író-nő? Genderszempontok az életműben. Elnök: dr. Orbán Jolán

Vita Az ajtó körül

Kánon és recepció: az életmű történeti és elméleti elhelyez(ked)ése a klasszikus, a modern és a posztmodern határain.
Elnök: dr. Milbacher Róbert

Hatástörténet, utóélet, az életmű kreatív olvasatai és továbbélése a kortárs magyar irodalomban.
Meghívott beszélgetőtárs: Grecsó Krisztián

(A konferenciát az Nemzeti Kulturális Alap, a PTE 1% Alapítvány, a PTE BTK és a Pécs-Decentrum kulturális Egyesület támogatja.)

Helyszín:
Szervezők:
  • Kortárs Világirodalmi KutatóKör
  • PTE BTK