Pethes Mária könyvbemutatója

2014. február 11., kedd 16.0018.00
Pethes Mária könyvbemutatója
előadás

Pethes Mária költő Zenekar c. könyvének bemutatója

Beszélgetőtárs: Bognár Papp Irén

"Hányszor halljuk a legkülönbözőbb emberektől: „az életem kész regény”, csakhogy maguktól még az eseményteli, kalandos életek időrendben felsorakoztatott epizódjai sem állnak össze kézbe venni érdemes könyvvé. (…)
A Zenekar egy, a múltjához, elődei mintájához erősen kötődő, ám ettől a hagyománytól szögesen eltérő módon a család mellett saját, önálló, alkotói életét építő nőalak által egyes szám első személyben elbeszélt történet, amelyben azonban senki sem a saját nevén szerepel – még a mesélő maga sem. Ugyanakkor minden felidézett mozzanaton, minden helyzeten, minden mondaton átsüt a megélt valóság hitelfedezete, amit az is egyértelműsít, hogy a kortársak, ismerősök vagy barátok minden elváltoztatott nevet teljes biztonsággal tudnak valódi szereplőkkel azonosítani. A rejtőzködő megjelenítés a távolságteremtést szolgálja, hisz e nélkül túlságosan megkötnék az írót magánéletének súlypontjai, személyes elfogultsága.
Pethes Mária rangos költőként nagyon is tisztában van azokkal a mesterségbeli fogásokkal, melyek révén a legbensőbb lelki tartalmakat egyetemes érvénnyel lehet papírra vetni. Az eredmény egy szavahihető magántörténelmi tabló, amely kirajzolódik előttünk a könyv lapjain."

 

Csatolt fájl:
Helyszín:
Szervezők: