NCSSZI korábbi projektek

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Az Intézet a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak a családpolitika, szociálpolitika, gyermekvédelem, ifjúságpolitika, esélyegyenlőség és drogmegelőzés ágazati irányítását segítő és támogató háttérintézménye. Feladata kiterjed a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgáltatások körére. Részt vesznek ezen feladatokat érintő fejlesztési programok előkészítésében és lebonyolításában.
Működteti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot, menedékházat tartunk fenn a családi erőszak következtében beállt válsághelyzet átmeneti megoldására, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetésével aktív segítséget nyújtanak a krízishelyzetek kezelésében.

Korábbi NCSSZI projektek:
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza működtetése 2011. máj. 162012. febr. 29.