Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza működtetése

Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza működtetése

Az Esélyegyenlőségi Iroda munkájával elősegíti a hátrányos helyzetű
csoportok, családok társadalmi integrációját. Esélyteremtő programokat
szervez a Hálózat kiemelt célcsoportjaival - hátrányos megkülönböztetést
vagy diszkriminációt elszenvedett, vagy azzal fenyegetett, illetve
problémákkal küzdő, kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyatékossággal
élőkkel, nőkkel, romákkal, gyerekekkel, ifjúsággal, idősekkel, családokkal,
hátrányos helyzetű térségek lakosaival - szemben, a társadalomban meglévő
előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erősítése
érdekében. Informálja és tanácsadással segíti a hatókörébe tartozó hátrányos
helyzetű embereket, családokat, és szükség szerint együttműködik a
családokkal foglalkozó szervezetekkel, ezzel is segítve a kormányzat
társadalompolitikai céljainak megvalósulását.

Link:
Projektcsoport:
Időtartam:
  • 2011.05.162012.02.29