EDPOWER

Nr. 2021-1-LT01-KA220-ADU-000028299

2021. november eleje óta az Initiatives Network Associacion (Litvánia) vezetésével, szlovák (TENENET o.z. ), magyar (Nevelok Haza Egyesulet), olasz (Fondazione Luigi Clerici), lengyel (Fundacja Sowelo) és litván (Viešoji Įstaiga Valakupių Reabilitacijos Centras) partnerek közreműködésével megkezdődött a "Felnőttoktatók képessé tétele a funkcionális sokféleséggel élő emberek tanulási lehetőségei hozzáférhetőségének  és minőségének javítására" (EMPOWERING ADULT EDUCATORS FOR IMPROVEMENT OF ACCESSIBILITY AND QUALITY OF LEARNING OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH FUNCTIONAL DIVERSITY) elnevezésű projekt végrehajtása.


A javasolt projekt szükségessége a független életfilozófia elvein alapul, amelynek célja az autonómia előmozdítása és valakinek a fogyatékossága ellenére a társadalomban való teljes és hatékony részvétele - a konzorcium ezt a célt a fogyatékkal élők számára tanácsadási, oktatási és foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtó személyek képzésével kívánja elérni.
Az elvégzett szükségletelemzés szerint a szociális ellátórendszerekben az elmúlt években EU-szerte végrehajtott pozitív változások (például az intézményes ellátások csökkentése, az egyenlőség és az önálló életvitel előmozdítása) ellenére a fogyatékkal élők még mindig gyakran szembesülnek társadalmi-gazdasági nehézségekkel és kirekesztéssel. Egyértelműen hiányoznak a készségek fejlesztését szolgáló, nyílt hozzáférésű források és felnőttképzési lehetőségek.


Az ötletek, know-how, tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje révén a projekt célja egy új, nem formális, innovatív képzési rendszer nemzetközi szintű fejlesztése és kísérleti alkalmazása a különböző fogyatékossággal élő emberek számára a magas színvonalú tanulási és társadalmi integrációs lehetőségek kínálatának javítása és bővítése érdekében.

A partnerek a projekt megvalósítási időszaka alatt tananyagokat fognak kidolgozni és képzéseket fognak tartani a különböző fogyatékossággal élő emberekkel dolgozó felnőttoktatók számára. Ez pedig biztosítja, hogy a felnőttoktatók naprakész ismereteket szerezzenek és fejlesszék készségeiket, hogy a modern környezetben megfelelően tudjanak reagálni ügyfeleik és tanulóik igényeire.


A tervezett képzési program hozzájárul a különböző alapkészségek, mint például a vállalkozói, szociális, digitális készségek, médiaműveltség, az önálló életvitel elősegítése, stb. megerősítéséhez.
 

Projektcsoport:
Időtartam:
  • 2021.11.012023.11.01