Infrastruktúra támogatása

2014. március 13., csütörtök
Infrastruktúra támogatása

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a korlátozott saját infrastrukturális lehetőségekkel bíró civil szervezetek a továbbiakban – a felajánlott kapacitások keretei között – új lehetőséggel élhetnek.

2014. január 1-jén hatályba lépett a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet).

2014. március 15-től kezdődően – a Rendeletben foglaltaknak megfelelően – a civil szervezeteknek lehetőségük lesz arra, hogy igénybejelentéssel éljenek a rendeletben megjelölt költségvetési szervek – az ún. befogadó szervezetek – által felajánlott többféle (például ingó, ingatlan, szolgáltatás) szabad kapacitás használatára.

2014. február 28-án lezárult a szabad kapacitás felajánlása a befogadó szervezetek részéről (5604 felajánlás). Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az eddigi felajánlásokra tekintettel azok a civil szervezetek tudnak pályázni, amelyek – a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendeletben meghatározott – alapcél szerinti tevékenységük alapján – pályázati szempontból – a Közösségi környezet kollégiumba vagy az Új nemzedék kollégiumba tartoznak.

A civil szervezetek számára 2014. március 15-én fog megnyílni az az elektronikus felület, amelyen keresztül beadhatják igényeiket az elérhető szabad infrastruktúra-támogatásra.

A döntéshozó Nemzeti Együttműködési Alap Kollégium (továbbiakban Kollégium) 15 napon belül dönt – rangsorolása útján – az igénybejelentések elfogadásáról, ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.

A rangsort az igénybejelentések

- szakmai tartalma

- az igénybejelentésben foglaltak által célzott társadalmi hatás

- az utolsó lezárt számviteli beszámoló mérlegfőösszeg (a kisebb mérlegfőösszeggel rendelkező szervezet előnyben részesítésével)

alapján állítja fel a Kollégium.

A kedvezményezettnek a szabad kapacitás igénybevételéről az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül kell szakmai beszámolót benyújtania a felhasználást követő harminc napon belül.

A lehetőséggel kapcsolatban bővebb tájékoztatást nyújt a a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet.