TOP korábbi projektek

A TOP küldetése, hogy valamennyi megye, térség és település, így a jelenleg hátrányos helyzetű, leszakadó tendenciákat mutató térségek és települések esetében is megtalálja és erősítse azokat a fejlődési elemeket, amelyekkel potenciáljuk, erőforrásaik aktivizálhatók. Ennek érdekében a TOP elsődleges célja a térségi gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás növelése. A TOP az EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiókra”, vagyis az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területére, azaz a konvergencia régióba tartozó 18 megyére vonatkozik.

A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat, az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és településfejlesztési akcióit támogatja.

A TOP beavatkozások az alábbi prioritási tengelyek mentén történnek:

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

2. Vállalkozásbarát, népesség-megtartó település-fejlesztés

2.1.1 Gazdaságélénkítő településfejlesztés, vállalkozásokat vonzó, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható települési környezet kialakítása

2.1.2 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

2.1.3 Szemléletformáló akciók, képzések

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

4.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

6.1 Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

6.5. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése

6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése

6.7. Leromlott városi területek rehabilitációja

6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések

7.1 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

7.2 Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

 

<< vissza

Korábbi TOP projektek:
A Civil Közösségek Háza belső megújítása a minőségi közösségfejlesztésért (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00584) 2020. dec. 142022. márc. 31.