NCTA korábbi projektek

Norvég Civil Alap

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít az emberi és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot. Mindennek érdekében az Alap az alábbi részterületeken kidolgozott projektekhez nyújt támogatást:

    emberi jogok és demokrácia;
    női jogok és esélyegyenlőség;
    szervezet- és közösségfejlesztés;
    ifjúsági- és gyermekügyek;
    környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
    jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
    társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).
 

Korábbi NCTA projektek:
PecsWork - közösségszövetek a városban 2013. nov. 12015. okt. 31.