Civil Kapu - Baranya megyei civil szolgáltatásfejlesztés

Civil Kapu - Baranya megyei civil szolgáltatásfejlesztés

Jelen projektet megelőző, 2009-es helyzetelemzés megállapításai alapján a legfőbb hiátusokat az alábbi területeken látjuk változatlanul:
- Az információ- és tudáshiányból adódó hátrányok, lemaradások kezelése - Eszköz: képzés, csoportos és egyéni tanácsadás, információátadás, honlap, hírlevél, állandó kapcsolattartás
- A civil szervezetek helyi közösségekben betöltött szerepének helyes megítélése, a közfeladat-ellátás ösztönzése - Eszköz: szakmai tanácsadások,  fórumok, konferenciák, SZTR-kel történő együttműködés (Pl.: DDRFK, PTE, teleházak, önkormányzatok, stb).

A kitörési pontokat az együttműködési készség fejlesztése, a külső-belső kommunikáció és a szervezeti tudásmenedzsment fejlesztésében látunk.
Szolgáltatásaink  elsősorban a kisebb költségvetésű szervezetek szempontjából lényegesek. E szervezetek alkotják Baranyában a klasszikus civil szervezetek több mint 50 %-át. E körben a prioritást élvező szolgáltatások a következők:
- Ismerethiányok feltárása - szükségletek feltérképezése tartalmak, módszerek, képzők-szakemberek szempontjából
- állandó infrastruktúra és tudásbázis biztosítása a kis szervezetek számára.
- új, informatív honlap, amely tartalmazza az elvárt információkon túl a lehetséges kapcsolódási pontokat, amely bemutatja az egymás mellett működő egyéb projekteket, azok egymásra épülését. Rendszeres hírlevél eljuttatása.
- Tanácsadások magas szakmai színvonalának megtartása, szakmai tájékoztató fórumok szervezése.

Projektcsoport:
Támogató:
Időtartam:
  • 2011.06.012011.10.31