ÁROP korábbi projektek

Államreform Operatív Program

ÁROP – ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM

Az Államreform operatív program (ÁROP) az Európai Szociális Alap adminisztratív kapacitások bővítése elnevezésű eszközrendszer felhasználásával kíván hozzájárulni a fent jelzett követelmények kiegyensúlyozott teljesítéséhez. A program az elérni kívánt eredmények hosszabb távú fenntarthatóságára összpontosít.

Az ÁROP fő szándéka, hogy az igazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott szolgáltatások színvonalát a szűkös erőforrások optimális felhasználása mellett növelje. A program több beavatkozásnál a rendszerszerű változás elérésére törekszik. Ahol a rendelkezésre álló szűkös fejlesztési források ezt nem teszik lehetővé, ott a közigazgatás működésére ható azon ösztönzők, kulcstényezők átalakítására törekszik, melyek az adott alrendszeren túlmutató hatásokat gerjesztenek.

Az emberek azt szeretnék, hogy a közigazgatás legyen:

    Eredményes: az embereket, a vállalkozásokat szolgálja ki részint a közjóhoz − azon belül a versenyképesség növeléséhez − hozzájáruló (fejlesztési és egyéb) programokkal, jogszabályokkal és más kormányzati eszközökkel, részint magas minőségű szolgáltatásokkal.

    Hatékony: a társadalom igényeihez igazodó feladatokat és az elvárt minőséget a lehető legalacsonyabb erőforrás-ráfordítással érje el.

    Elhivatott: a köz szolgálatában állók magas etikai normáknak megfelelően, tisztességesen,a nyilvánosság által elszámoltathatóan, egyúttal az egyéni teljesítményüket tükröző vezetői megbecsülés mellett lássák el a munkájukat.

A társadalom szereplői hármas elvárást fogalmaznak meg a közigazgatással szemben:

- adófizetőként a minél olcsóbb működést várják el,
- állampolgárként a (például kulturális, környezeti, szociális, települési) értékeik védelmét és a közjó előmozdítását igénylik,
- ügyfélként pedig a gyors, egyszerű és megfizethető ügyintézést követelik meg.

Az Államreform operatív program úgy törekszik ezen igények kielégítése közötti optimum
megtalálására, hogy közben növekedjen a közigazgatás teljesítménye. Ez biztosítja, hogy a közigazgatás hozzájáruljon az ország társadalmi és gazdasági versenyképességének a javításához.

A közigazgatás akkor képes az átfogó célhoz a legnagyobb mértékben hozzájárulni, ha eléri az
alábbi specifikus célokat:

    javuljon a társadalmi eredmény (növekvő eredményesség);

    takarékosan legyenek felhasználva − a rendelkezésére bocsátott, illetve a működése által érintett − társadalmi erőforrások (optimalizált hatékonyság)

    javuljon a közszolgálatiság.

A célok teljesülését az alábbi indikátor méri:

    a lakosság és a vállalkozások közigazgatás tevékenységével kapcsolatos országos szintű elégedettségének változása a program hatására, illetve

A lisszaboni célkitűzések teljesítése érdekében növelni szükséges a közszektor termelékenységét. Ennek jegyében az ÁROP tartalmában a közfunkciók költséghatékonyabb megszervezését, pénzügyileg pedig a program keretében megvalósítandó intézkedések hosszabb távú fenntarthatóságát feltételezi. Az utóbbi követelmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy az operatív program elsősorban a fejlesztéssel kapcsolatos egyszeri kiadásokat finanszírozza, s az azt követő működési kiadások − mai árakon számolva − nem léphetik túl, sőt a fejlesztésekből fakadó többlet működési kiadások hiányában el sem érhetik a jelenlegi szintet − bár nem kötelező, hogy ugyanabban a költségvetési sorban szerepeljenek.

Fejlesztések

Az ÁROP a jelzett célokat az alábbi prioritási tengelyeken és az azokhoz kapcsolódó főbb beavatkozási irányokon keresztül kívánja teljesíteni:

Prioritási tengelyek és főbb beavatkozások

1. Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

    A jogalkotás minőségének és a (ön)kormányzási képesség javítása

    Eljárások és munkafolyamatok megújítása, valamint szervezetfejlesztés

2. Az emberi erőforrás minőségének javítása

    A nyilvános toborzás és hatékony belső utánpótlás megteremtése

    Teljesítményalapú karrierutak

3. A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések

    A folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

    Az emberi erőforrás minőségének javítása

4. Technikai segítségnyújtás a Konvergencia régiókban

5. Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban

Korábbi ÁROP projektek:
Baranya megyei Civil Információs Centrum működtetése 2012. júl. 12014. dec. 31.