Pécsi Tájak-Korok-Múzeumok Klub - "Rozmaringot ültettem cserépbe" c. Pesti János előadása

2023. február 20., hétfő 17.0018.30
Pécsi Tájak-Korok-Múzeumok Klub - "Rozmaringot ültettem cserépbe" c. Pesti János előadása
előadás

Pécsi Tájak-Korok-Múzeumok Klub
„Rozmaringot ültettem cserépbe”- válogatás írásaimból valamint Pécs közterületeinek elnevezései” címmel dr. Pesti János ny. egyetemi oktató, nyelvművelő előadása.

"Dr. ​Pesti János nyelvész, nyugalmazott főiskolai tanár, a baranyai és pécsi helynévkutatások kiemelkedő szerepű, meghatározó szakembere halk szavú, nagy tudású, teljes elhivatottsággal munkálkodó igazi tudós. Alsómocsoládi származású kisdiákként kiváló tanítók hatására fejlődve elindult a tudás útján. A sors akadályokat gördítve elé egyengette az útját a Pécsi Tanítóképző felé, hogy végül egy aprócska, lelkesítő gyűjtőmunka váratlan sikerének hatására teljes mértékig elköteleződjön a nyelvészet, különösen a baranyai helynevek és nyelvjárások iránt.

Pesti János főbb kutatási területei a névtan, ezen belül is a földrajzi nevek/helynevek, személy- és családnevek keletkezése, változásai. Baranya megye helyneveinek és nyelvjárásainak, valamint Pécs város utcanévváltozásainak kutatásában olyan országos jelentőségű kutatók sorába állt be, mint Németh Béla, Klemm Antal, Bárdos István, Madas József, Petrovich Ede, Timár György, Reuter Camillo, Temesi Mihály és Rónai Béla, de munkásságával egyúttal néhány vonatkozásban sikerült meghaladnia a nagy elődök eredményeit is. Nem állnak tőle messze a néprajzi (baranyai mondák/történetek), helytörténeti-helyismereti gyűjtőmunkák sem. Külön szívügyének tekinti a nyelvjárástan, a nyelv- és beszédművelés, a nyelvhelyesség általános és gyakorlati kérdéseinek boncolgatása mellett a kisgyermekek anyanyelvi nevelését, az olvasás- és írástanítás, valamint a szövegértés, -értelmezés módszertanát is. A magyar nyelvjárási lexikográfiának is mestere; négy nyelvjárási szótár írója.

Pesti János tanár úr számos tudományos díj, elismerés tulajdonosa. A kapott kitüntetések országos és helyi relációban is méltóan minősítik a több mint fél évszázados, kiemelkedő tudományos tevékenységét. Csűry Bálint-emlékérem (1983), Alsómocsoládért-emlékérem (1997), Pais Dezső-díj (2005), Pécs Város Közművelődési Díja (2013), Bél Mátyás-Notitia Hungaria Emlékérem (2017) és az Implom József-díj (2020).

A könyv szerzője 84. életévét meghazudtolandó a mai napig fáradhatatlan nyelvész, aki sokoldalúságra törekedvén sikeresen próbálkozik szépirodalmi művek elemzésével és alkotásával is. Közismert, hogy példát mutatóan gondoskodó édesapa, és unokáinak lelkes „házi tanítója”. Barátai és tisztelői nagyra tartják vidámságra hangolt természetét és nyitottságát."

Schmelczer-Pohánka Éva
a könyv szerkesztője