A PÉCSI MAGYAR–FINN TÁRSASÁG TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE

2019. április 24., szerda 17.3019.00
A PÉCSI MAGYAR–FINN TÁRSASÁG TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE
egyéb

Értesítjük, hogy a Pécsi Magyar–Finn Társaság vezetősége közgyűlést hív össze,
amelyre szeretettel várjuk.

Napirendi pontok:
1. A 2018. évi gazdálkodásról szóló jelentés ismertetése, elfogadása
2. A 2018. évi szakmai működésről szóló jelentés ismertetése, elfogadása
3. Tisztújítás
4. Egyebek

Tájékoztatunk arról, hogy amennyiben a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem
határozatképes (50% + 1 fő), a fenti napirendi pontokkal a megismételt közgyűlést
2019. április 24.. napján 18.00 perckor tartjuk meg, mely közgyűlés
a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Feltétlenül számítunk megjelenésére.

Pécs, 2019. április 15.

 Anja Haaparanta
 elnök

A közgyűlés után vidám finn témával folytatjuk az estét…

A FINN TANGÓ TÖRTÉNETE

Hogyan alakult ki kb. 50 év alatt a jellegzetes finn tangózene?
Idővel a finn életforma részévé vált.
Kép- és hanganyaggal mutatja be ezt a világot Fábián Zoltán.

Helyszín: