Új képzés:ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

2018. december 18., kedd
Új képzés:ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A Pécsi Tudományegyetem BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék „Iskolai szociális munka” szakirányú továbbképzési szakot indít 2018/2019. tavaszi szemeszterétől (2019. február 04.)

Jelentkezési határidő: 2019. január 30.
Képzés kezdete: 2019. február 04.

Nyilvántartási és engedély szám: FNYF/981-3/2018.
A képzés célja: olyan multidiszciplináris és interprofesszionális szakemberek  képzése, akik társszakmákkal (pedagógus, gyógypedagógus, védőnő, pszichológus, rendőr, stb.) együttműködve végzik tevékenységüket annak érdekében, hogy feltárják és hatékonyan kezeljék a családi és iskolai krízisekből (pl. a családon belüli, kapcsolati és az iskolai erőszakból fakadó) problémákat, enyhítsék a kulturális feszültségeket, a gyermekszegénységből eredő hátrányokat, megelőzzék az iskolai, közösségi kirekesztődést a közösségi kapcsolatok erősítésével. A közvetetten az iskolai szociális munka eszközeivel csökkentsék az iskolai kudarcok kialakulásának az iskolakerülésnek, valamint az iskolai lemorzsolódásnak a kockázatát.

Az iskolai szociális munka szakirányú továbbképzés ELŐNYEI:

       Fejlődési, továbbtanulási lehetőséget kínál a diplomásoknak, messzemenően épít a jelentkezők saját szakterületén szerzett szakmai tapasztalataira.
       Gyakorlatias tudásanyagot ad a jelentkezőknek
       Speciális, az adott tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket és tudást biztosít
        jól alkalmazkodik a gazdasági szféra igényeihez, reagál a munkaerőpiac gyors változásaira (Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló törvény módosításához is kapcsolódik, mely 2018. szeptember 01-től a Család- és Gyermekjóléti Központok kötelezően ellátandó feladatai közé sorolja az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet)

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél bölcsészettudomány, pedagógusképzés vagy társadalomtudomány képzési területen.
A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudományi.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: iskolai szociális munkás
Képzési forma: levelező (konzultációk: 4 alk./félév, péntek,szombat/alk., 70 óra/félév)
Képzési idő: 2 félév   
Tandíj: 90.000 Ft/félév (összesen: 180.000 Ft/képzés)
Jelentkezés módja: honlapról (http://btk.pte.hu/iskszocmunk) letölthető jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint CV (szakmai önéletrajz).

A tervezett hallgatói létszám: 10 fő
Egyéb információk:  A képzés csak megfelelő számú (10 fő) jelentkezés esetén indul.
Kapcsolattartó: Boros Julianna cím: 7624 Pécs, Rókus u. 2., tel/fax: (72) 501-500 mellék: 23577, mobil:06/70/601-5329 email: boros [dot] juliannaatpte [dot] hu, honlap: http://btk.pte.hu/iskszocmunk; http://szocialismunka.btk.pte.hu/hu/tartalom/iskolai_szocialis_munka_sza...

http://szocialismunka.btk.pte.hu/hu/tartalom/iskolai_szocialis_munka_sza...
http://btk.pte.hu/iskszocmunk