Dél-dunántúli Szervezetek Környezeti Teljesítmény Optimalizáló Programja

2012. augusztus 6., hétfő
Dél-dunántúli Szervezetek Környezeti Teljesítmény Optimalizáló Programja

A pécsi Tudatosan a Környezetünkért Egyesület a lakosság szemléletformálása mellett elkötelezett a szervezeti környezetvédelem meghonosítása és elterjesztése mellett is. Az általuk kiírt pályázat itt olvasható.

Pályázat célja
A Tudatosan a Környezetünkért Egyesület a lakosság szemléletformálása mellett elkötelezett a szervezeti környezetvédelem meghonosítása és elterjesztése terén.
A felmérések és tapasztalataink alapján a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások és azonos nagyságrendű intézmények valamint az egyéb - például társadalmi - szervezetek számos problémával küzdenek a környezeti megfelelőségük kapcsán: a közigazgatás részéről nagy adminisztratív teherrel, kiterjedt jogi szabályozással szembesülnek, a társadalom részéről fokozódó felelősségi és biztonsági elvárásokkal, a gazdaság részéről pedig szorított költségvetéssel, éles versennyel és szűkös erőforrásokkal találkoznak.
A legtöbb fent felsorolt szervezet környezeti teljesítménye - vagyis a működéséből eredő környezeti hatások és az ezek mérséklésére tett intézkedések összessége - nincs felmérve és értékelve, pedig a környezeti megtakarítások - a környezeti hatások mérséklésére tett intézkedések eredményei - jelentős szervezeti-gazdasági előnyt jelenthetnek.
A Dél-Dunántúlon tevékenykedő szervezetek versenyképességének és környezeti teljesítményének javítása érdekében Egyesületünk (továbbiakban: a Kiíró) pályázatot ír ki.

Miért éri meg felmérni és kezelni környezeti teljesítményét?

A felméréssel és az intézkedések megtételével nyilvánvalóvá válnak a szervezet pazarló, gondatlan szokásai és folyamatai, melynek köszönhetően költségmegtakarítás, környezeti haszon, optimális működési feltételek, motivált munkavállalók, hatékony erőforrás felhasználás, jobb kapcsolat a lakossággal és a hatóságokkal valamint termelékenység- és teljesítménynövekedés érhető el.

Támogatás formája, mértéke
A pályázaton elnyerhető támogatás szolgáltatás, melynek során a vizsgált szervezet működését környezeti szempontból felmérő, értékelő és javaslattevő csomagot biztosítunk a nyertes pályázónak (továbbiakban: a Támogatott).
A Támogatottak térítésmentesen vehetik igénybe a környezeti teljesítményértékelő szolgáltatást, melynek piaci értéke a Támogatott tevékenysége, a vizsgálat alá vont terület, a Kiírótól való távolság stb. függvényében 100-150 ezer Forint közé tehető.

A felmérési-értékelési folyamatról további információ nyerhető a pályázati és kutatási projekt honlapján, az alábbi elérhetőségen: https://sites.google.com/site/okoterkepezes/

Pályázók köre
Minden olyan dél-dunántúli székhellyel illetve telephellyel rendelkező szervezet, amely szervezetenként illetve intézményegységenként maximum 25 főt foglalkoztat.

Pályázati és támogatási időszak
A pályázat kiírásának időpontja: 2012. augusztus 1.
Pályázatok benyújtási időszaka: 2012. augusztus 1. - 2012. november 16.
Támogatható pályázatok száma
A támogatható pályázatok várható száma: 25-30 pályázat.
A beadott pályázatok és a Kiíró erőforrásai függvényében a pályázati keret feltöltése után is lehetséges a tartalmi és formai szempontoknak megfelelő pályázatok befogadása.

A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázatokat elektronikus formában, a pályázati útmutatóban foglaltak szerint, a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével a tudatosanpecsatgmail [dot] com e-mail címre lehet benyújtani. Előnyt élveznek azon pályázók, akik a vizsgált területről vázlatos alaprajzot küldenek, melynek részleteiről az útmutatóban adunk további tájékoztatást.

A papírtakarékosság jegyében a teljes pályázati folyamat elektronikus formában zajlik.
A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatok között, a támogatható keretet érkezési sorrendbe töltjük fel, ezért kérjük tisztelt pályázóinkat, hogy mielőbb terjesszék be pályázatukat!

Formai és tartalmi elbírás
Az elektronikus címre beérkezett pályázatokat iktatjuk és visszaigazolást küldünk.
Az azonosítóval ellátott pályázati adatlapokat formai és tartalmi vizsgálatnak vetjük alá.
A nem megfelelő pályázatok benyújtóival felvesszük a kapcsolatot a hiányos/helytelen adatközlés javítása érdekében.

A formai és tartalmi elbírálást a pályázat beérkezésétől számított 15 napon belül végezzük el, s ezen időszakon belül értesítjük a Pályázót az eredményről.
Sikeres pályázat esetén tájékoztatjuk a Támogatottakat a folyamat további lépéseiről (ld. Megállapodás), sikertelen pályázat esetén pedig értesítő levelet küldünk az elutasítás indoklásával együtt.

Megállapodás
Sikeres pályázat esetén együttműködési megállapodást küldünk a Támogatott részére, amelyben kötelezettséget vállalunk a szolgáltatás lebonyolítására.

A megállapodást nem szükséges visszaküldeni, azt a nyitó megbeszélésen ellenjegyezhetik a felek.

Felmérési-értékelési folyamat
A felmérési folyamat egy vezetői megbeszéléssel indul, melynek során bemutatásra kerül a környezeti teljesítmény értékelő szolgáltatás.
Ezt követően - a távolság, a tevékenység összetettsége, szervezeti adottságok stb. függvényében - egy (a vezető értekezlettel egybekötve) illetve két helyszíni audit napon történik a konkrét felmérés.

További információ az egyes auditok részleteiről itt található:
https://sites.google.com/site/okoterkepezes/folyamat
A felmérési folyamatot értekezlet zárja, melyen bemutatásra kerülnek a felmért adatok, tapasztalatok, átadásra kerül egy átfogó dokumentáció a folyamatról és egy munkaprogram, melyben megfogalmazott javaslatok segítségével javítható a környezeti megfelelőség és környezeti megtakarítás érhető el.
A projekt ezzel zárul, de a Támogatott igényei szerint utókövetést vállalunk, melynek során rendszeres időszakonként - fél-, illetve egyévenként - felülvizsgáljuk a szervezet tevékenységét, s tanácsadással segítjük a munkaprogram megvalósítását.

A felmérési és kiértékelési szakasz a támogatási döntés követő 1 hónapon belül megvalósul, s a szervezet életébe való betekintés rendszerint mindössze 3 (kisebb szervezeteknél 2) munkanapon - a nyitó és záró megbeszéléssel együtt - történik a szervezet telephelyén.

Adatvédelem
A Kiíró a pályázati projekt illetve a felmérési-tanácsadási szolgáltatás során nyert adatokat belső, bizalmas adatként kezeli, harmadik fél részére nem adja át.
A program során nyert tapasztalatokból kutatási dokumentáció készül, amelyben kimutatásszerűen megjelenhetnek a felmért adatok illetve egy-egy említésre méltó gyakorlat. Minden kiadás előtt álló dokumentumról előzetes anyagot küldünk a Támogatottak számára véleményezésre.

Egyéb
A pályázattal kapcsolatban szívesen várunk bármilyen észrevételt, kérdést a tudatosanpecsatgmail [dot] com e-mail címen.

A pályázat a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) Új nemzedékek jövőjéért kollégium szakmai pályázatának "DESZKTOP - Dél-dunántúli Szervezetek Környezeti Teljesítmény Optimalizáló Programja" című projektjének várható támogatásával valósul meg.

Tudatosan a Környezetünkért Egyesület
Székhely: 7630 Pécs, Deák Ferenc u. 126.
Iroda: 7636 Pécs, Béri Balogh Ádám 3./14.
http://www.tudatosan.eu