Történészcéh Egyesület

Történészcéh Egyesület
Státusz
A szervezet: 
székhelyül a Civil Közösségek Házát jelölte meg

képviselő: elnök Miszler Tamás
Tevékeny részvétel egy szélesebb látókörű történész- és történelemtanári réteg kialakításában.
Magyar diákoknak külföldön, külföldi diákoknak Magyarországon szakmai gyakorlatok, tanulmányutak szervezése.
Hazai és nemzetközi szemináriumok, konferenciák szervezése.
Oktatási és kutatási intézmények tevékenységének megismerése érdekében tanfolyamok szervezése.
Találkozók létrehozása intézmények és végzős hallgatók között az igények és elvárások kölcsönös megismerése érdekében.
Kiadói tevékenység folytatása az egyesület tevékenységi körének megfelelően.