Pécs-Baranyai Szerb Egyesület

Státusz
A szervezet: 
székhelyül a Civil Közösségek Házát jelölte meg

Elnök dr. Mándity Predrág (predi64atgmail [dot] com)

A szerb kisebbség kulturális hagyományainak megőrzése és ápolása, a Baranyában elő szerb nemzetiség képviselete, a Baranya megyében elszórtan, kis falvakban élő szerbek egyfajta központjának kialakítása, mely nem csupán a képviseletüket, hanem összefogásukat is célul tűzi ki, mely célt, támogatás megadásával, közös rendezvények szervezésével, személyes kapcsolatok kialakításával, meglévő kapcsolatok ápolásával valósítja meg.

7621 Pécs , Zrínyi utca 15.