Derűs Gyermekkor Alapítvány

Derűs Gyermekkor Alapítvány
Státusz
A szervezet: 
a Nevelők Háza Egyesület tagja
székhelyül a Civil Közösségek Házát jelölte meg

Alapítványunk célja a kisgyermekes családok egészséges szocializációjának segítése, illetve a kisgyermekeket gondozó, nevelő intézmények hatékonyabb működésének támogatása, mellyel a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem hatékonyságát, a nők esélyegyenlőségének biztosítását, a hátrányos helyzetű térségek gazdasági felemelkedését, a munkaerő-piaci lehetőségek jobb kihasználását, a helyi humán erőforrások fejlesztését, illetve ezekhez kapcsolódóan a gyermek napközbeni ellátását, a családok és a munkahely összeegyeztetését erősítjük.
Tevékenységünk a családi szocializáció, ill. a családok kisgyermeket gondozó, nevelő feladataiból átvállaló intézmények, humán szolgáltatások hatékonyságának növelését célzó mindennemű beavatkozásra irányul.
Az alapítvány a szociális gondoskodás humán szolgáltató infrastruktúrájának gazdagodásáért tevékenykedik, elsősorban aktív családsegítő, edukatív jellegű programok támogatásával, melynek főbb területei:
o szülői hatékonyságot fejlesztő programok és szülőcsoportok támogatása,
o korai nevelés eredményességét segítő médiák készítése,
o intézmények fejlesztő játékokkal való támogatása,
o hatékonyabb nevelési infrastruktúra kialakítására helyi szinten,
o egyéb, családi és intézményes nevelés hatékonyságát segítő programok támogatása.
Az ellátási területről és kistérségekből érkező szülői igények alapján több éve törekszünk arra, hogy fokozatosan lehetőséget biztosítsunk alternatív szolgáltatások beindítására, illetőleg működtetésére.
A roma családok és gyermekeik részére segítséget nyújtunk gondozási, nevelési, életviteli problémák megoldásában, a társadalmi integráció elősegítésében.

Referencia kiadványunk megújult tartalommal mutatja be az elmúlt 19 év munkájának főbb állomásait, itt megtekinthető.

Elérhetőség:

Derűs Gyermekkor Alapítvány

Elnök: Köntös Gyula

Titkár, kapcsolattartó: Bellai Tünde: bellai [dot] tundeatgmail [dot] com

e-mail: derusgyermekkor94atgmail [dot] com

levelezési cím: 7636 Pécs, Gadó u. 3. (titkár címe)

honlap: www.derusgyermekkor.hu