Best of Besto Nonprofit Regionális Alapítvány

Státusz
A szervezet: 
székhelyül a Civil Közösségek Házát jelölte meg
Aktuális infó
Szervezet székhelye: 7624 Pécs,
 Szent István tér 17.

Képviselő(k):

Gazsi Árpád elnök,

Kálmán Lilla titkár

 

Az alapítvány célja a megfelelő információáramoltatás, ennek érdekében többnyelvű információs központok, mobilkönyvtár létrehozása. Információs kiadványok kiadása, terjesztése, Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Hagyományőrzés, hagyományőrző csoportok és programok támogatása. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségében vidék - és közösségfejlesztő programok szervezése. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés,  nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése, kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése.Felnőttképzés. Gyermek- és ifjúsági programok szervezése. Fogyasztóvédelem - fogyasztói védelem. Emberi és állampolgár jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvás érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek/projektek/ szervezése.