Baranya Honismereti Egyesület

Baranya Honismereti Egyesület
Státusz
A szervezet: 
székhelyül a Civil Közösségek Házát jelölte meg

Baranya Honismereti Egyesület

Az Egyesület alapításának éve 1990, működési területe Baranya megye, székhelye Pécs. A Baranya Honismereti Egyesület önálló jogi személyként, saját alapszabállyal, képviselettel működő társadalmi szervezet. Jelenlegi elnöke Gál András.

A Honismereti Egyesület célja

A honismereti mozgalom célja továbbra is a lakóhely, a munkahely, a szülőföld, a nép és a haza történelmének, jelenének és kultúrája megismerésének, megbecsülésének szolgálata.
Az Egyesület kezdeményezi, támogatja az etnikai csoportok, nemzeti kisebbségek sajátságainak fennmaradását. Vállalja a nemzeti tudat, önismeret, hagyományok ápolását, a kulturális, természeti és települési értékek megőrzését. A honismereti mozgalomban tevékenykedő körök, hely- és üzemtörténeti krónikaíró, néprajzi, nyelvjárási szociográfiai tárgy- és adatgyűjtő szakkörök, egyéni kutatók, műemléki, múzeumi, természetbaráti, várbaráti, társadalmi és művészeti hagyományokat fenntartó közösségek, lokálpatrióták munkájának összehangolása, módszertani segítése.
Az iskolák igénye szerint a honismereti munkához, neveléshez az Egyesület módszertani segítséget ad. Az Egyesület további munkája megemlékezések szervezése, emlékművek nyilvántartása, emléktáblák elhelyezése, évfordulós naptár készítése, honismereti pályázatok kiírása, honismereti képzés, továbbképzés, tanácskozások, táborok szervezése.
Továbbá honismereti kiadványok, szerkesztése, lektorálása, együttműködés mindazokkal az intézményekkel és egyesületekkel, amelyek céljai nem ellentétesek a Honismereti Egyesület törekvéseivel. A szomszédos népek történelmének, kultúrájának megismertetése, külföldi kapcsolatteremtés.
A Baranya Honismereti Egyesület szorosan kapcsolódik az országos Honismereti Szövetség szervezetéhez és munkájához, amely honlapja az alábbi oldalon tekinthető meg:  http://www.honismeret.hu/
Az Egyesület semmiféle pártpolitikai célkitűzést anyagilag, sem egyéb módon nem támogat, országgyűlési, valamint önkormányzati képviselőt nem állít.
Elérhetőségek:
Gál András, elnök
tel.:0672/747-729, mobil: 0670/411-4441, email: galandras26atgmail [dot] com