Baranya Megyei Civil Szolgáltató Központ működtetése (KIM)

Baranya Megyei Civil Szolgáltató Központ működtetése (KIM)

Napjainkban Magyarországon, mint minden fejlődő demokráciában kulcskérdés a civil társadalom szolgáltató, újraelosztó és szabályozó funkcióinak és az ezeket ellátó nonprofit (civil) szervezeteknek a megerősítése és továbbfejlesztése. Az elmúlt 20 évben a civil szervezetek nagyszámú megjelenése köszönhető volt annak, hogy szolgáltatásaik olyan komparatív előnyökkel bírnak az állami és gazdasági szereplőkkel szemben, mint a személyre szóló, kliensközpontú és rugalmas szolgáltatások nyújtása, a társadalmi esélyegyenlőtlenségek korrigálása, valamint a politikai nyomásgyakorlás képessége.
Bár számos országos és megyei hatókörű nonprofit szervezet foglalkozik a civil társadalom és szervezetek fejlesztésével, de helyi tapasztalataink és felméréseink alapján a civil szervezetek kiszámítható és átlátható működése, minőségi szolgáltatásaik elérhetősége, azaz fenntarthatósága nem megoldott.
Valamint az elmúlt években gyökeresen megváltozott a magyarországi civil szektor forrásfinanszírozási rendszere. Előtérbe kerültek az EU-s (állami) fejlesztési projektek, amely támogatások elnyerésének és megvalósításának feltételeit a legtöbb civil szervezet nem vagy csak nagy kockázatvállalással képes teljesíteni.
A civil társadalom fejlődése szempontjából alapvető fontossággal bíró, helyi kezdeményezéseken alapuló, az adott helyi kisközösségi érdekeket artikuláló, helyi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek azonban szervezeti méretüket tekintve kicsik, intézményesültségi szintjük és forrásallokációs képességük alacsony, s folytonos küzdelmet vívnak a működésük alapjait fedező források megteremtéséért.
I/2. A 3 éves koncepció átfogó célja
A Baranya megyei civil szolgáltatás-fejlesztés (CISZOK) átfogó célja (missziója) a nonprofit szervezetek megerősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy képesek legyenek társadalmi szerepüket betölteni, minőségi szolgáltatásaikkal hozzájáruljanak a helyi közösségek életminőségének javításához.
Fő stratégiai célunk a Baranya megyében működő civil szervezetek szolgáltatás- és szervezetfejlesztése, a hazai és Európai Uniós forrásabszorpciós képességük javítása, ezzel fenntartható működésük megalapozása.
I/3. Fenntarthatósági alapelvek
a/Szervezeti fenntarthatóság: képesség arra, hogy stratégiai keret, eredményes vezetést és hatékonyan működő szervezeti hátteret biztosítson.
b/Programok fenntarthatósága: mindazon kapacitás és képességek, amelyek a létező legjobb minőségű programok és szolgáltatások megvalósítását teszik lehetővé, amelyek a kívánt társadalmi hatást eredményezik, valamint javítják a kliensek életminőségét az elérhető források hatékony felhasználásával.
c/Pénzügyi fenntarthatóság: A szervezeti és programfenntarthatósághoz szükséges források megteremtésének a képessége.
I/4. Összefoglalás
A már korábban felvázolt, a SWOT-nak megfelelő helyzetelemzés alapján az alábbi megállapításokat tesszük:
- bár a szervezetek bevétel, pályázati tapasztalatok szempontjából differenciáltak; a baranyai civil szervezetek esetében változatlanul a pályázati képességük további fejlesztése és a nemzetközi  pályázati felkészültség fejlesztése mellett a stratégiai és menedzsment típusú fejlesztések lennének a legfontosabbak
- a megyei civil szervezetek típusproblémákkal küzdenek, viszont jelentős eltérés mutatkozik a szervezetek szakmai és működési ismereteik és gyakorlatok tekintetében
- a szolgáltatás-fejlesztési program megvalósításának egyik fontos feladata lesz a korszerű ismeretanyag, információ és működő módszerek széles körű terjesztése, a „hálózatosodás” fejlesztése ezzel is feloldva az ezen a területen lévő hiányt.
I/5. Hatások
-A civil szektor kiszámítható és minőségi szolgáltatásokat nyújt,
-Erősödik az elfogadottságuk és társadalmi beágyazottságuk,
-Hálózatokat működtetnek, biztosítva ezzel a szakmai és működési fenntarthatóságukat,
-Megerősödik a szektorok közötti együttműködés,
-A civil szervezetek képesek a folyamatos fejlődésre