3SZ - Szervezetten Szervezettebb Szervezetben

3SZ - Szervezetten Szervezettebb Szervezetben

1.  Komplex szervezetfejlesztésre alkalmas legalább 100 Baranya megyei formalizált civil szervezet programban való részvételének ösztönzése;
2.  Nyílt pályázat útján, a megyei civil szervezetek helyzetelemzése alapján 24 szervezet programba történő részvételre való kiválasztása,
•    a kiválasztott szervezetek fejlesztési lehetőségeinek szervezeti diagnózisok és alapozó csoportmunka révén történő beazonosítása;
•    5 alkalom szervezetenként általános fejlesztési beavatkozás és ezt kiegészítő szervezet-specifikus fejlesztő beavatkozások alapján minimum 10  maximum 15 szervezeti fejlesztési alkalomból álló fejlesztési csomag összeállítása (24 fejlesztési csomag)
a/: menedzsmentfejlesztési és
b/: kapacitásnövelés, szakmapolitikai fejlesztés területeken;
3. A fejlesztési csomagok visszacsatolási mechanizmusokkal kísért, a folyamatközi korrekció lehetőségét is magában hordozó (2 alkalom/ szervezet) megvalósítása
annak érdekében, hogy a fejlesztési tervet a bevont szervezetek közül legalább 20 szervezet sikeresen végrehajtsa;
-a fejlesztésbe bevont civil szervezetek a projektidőszak projektfejlesztési beavatkozásai során fejlesztett projektjeikkel, illetve a fejlesztési folyamatsegítő hozzájárulásának hatásaként kidolgozásra kerülő más projektjeikkel is, - minél nagyobb számban célozzák meg
 az UMFT fejlesztési konstrukcióit;
A kiválasztás során a leszakadó rétegekkel foglalkozó szervezetek pozitív diszkriminációban részesülnek.
Ütemezés:
1. Toborzás és kiválasztás:
Cél: legalább 100 formalizált civil szervezet programmal való elérése és nyílt pályázat útján;
- 24 szervezet kiválasztási kritériumoknak eleget tevő szervezetfejlesztésbe történő bevonása.;
Módszer: sajtó, web megjelenés, direkt levél, info napok
2. Fejlesztési lehetőségek beazonosítása
Cél: helyzetelemzés, problématérkép, javaslatok a fejlesztési beavatkozásokra
Módszer: Diagnóziskészítés szervezetenként a felhívásban megadott tématerületek szerint (1 alkalom/ szervezet); (24 diagnózis);
Alapozó facilitált csoportmunka a nonprofit menedzsment tématerületén az egyes témák súlyait tekintve is visszacsatolásos rsz.-ben az időbeliségét tekintve párhuzamosan zajló diagnózisokkal (2x1nap)
3. Szervezeti fejlesztési tervek (fejlesztési háló) összeállítása
Alapja: a diagnózist végzők javaslatai
Cél: 24 szervezeti fejlesztési terv.
A tervek tartalmazzák a fejlesztési beavatkozási napok számát, módszerét és időbeliségét:
Alapstruktúrája szerint a beavatkozások menedzsment-fejlesztési és kapacitásnövelést célzó beavatkozásokból állnak;
Szervezetenként / fejlesztésenként 5 nap (a helyzetelemzés problématérképe alapján összeállított) általános és 10-15 nap (a diagnózis eredményétől függő) szervezet specifikus fejlesztő beavatkozás alapján szervezetenként minimum 15 maximum 20 szervezeti fejlesztési alkalomból álló fejlesztési csomagok;
A szervezeti szükségletektől és a beavatkozások jellegétől függő módszerek az alábbiak: képzés; facilitált csoportmunka; szervezet specifikus-beavatkozások;
Fenntarthatóság:
A szolgáltatási csomag kialakításával olyan tanulószervezeti rendszer létrehozása a célunk, mely folyamatos képzések, csoportmunkák és szervezet-specifikus fejlesztések révén biztosítja a megyei civil szervezetek fejlődését. A szolgáltatási csomag hosszú távon akkreditált képzéssé fejleszthető.

Projektcsoport:
Támogató:
Időtartam:
  • 2010.06.012011.05.31