Pro Communitate díjas a Nevelők Háza Egyesület

2020. szeptember 1., kedd
Pro Communitate díjas a Nevelők Háza Egyesület

Ünnepi közgyűlésen adták át a város legrangosabb díjait Pécs Város Napján a Zsolnay Kulturális Negyedben. Idén nagy megtiszteltetésben részesültünk, mert a Nevelők Háza Egyesület kapta a Pro Communitate díjat. 

 

Laudáció

A Nevelők Háza Egyesület 1993. február 9-én alakult, az 1953-ban létrehozott Pedagógusok Szakszervezete Nevelők Háza jogutódjaként. Így az intézmény idén 67-dik éve, míg ezen belül az egyesület 27-dik éve áll a pécsi lakosság szolgálatában.

Az egyesület - alakulása óta - aktívan részt vesz a városi polgárosodás folyamatában, s eredményesen segíti a civil szervezetek, öntevékeny közösségek zökkenőmentes társadalmi beágyazódását. Munkájuk bővíti a kulturális teret, az értékek bemutatásával és fenntartásával lehetővé teszik az itt élők és a máshonnan, sokszor távoli országokból érkezők sokirányú tájékozódását, a civil szerveződések, öntevékeny közösségek és egyén alkotók területi és szakmai felzárkózását. Tevékenységük az elmúlt évtizedekben jól példázza, hogy fontos teret adni a cselekvő, aktív közösségeknek, hozzájárulni azok fejlesztéséhez, cselekvési képességük és alapszándékaik erősítéséhez.

Az 1996-ban az egyesület kezdeményezésére, s az önkormányzat támogatásával létrehozott Civil Közösségek Háza mindig nyitott kapukkal tevékenykedett, kézen fogták és behozták a házba az önszerveződéseket, mintegy közösségi kovászt adva a közneveléshez is kapcsolódó informális és non-formális tanulási lehetőségeknek. 2000-től folytatólagosan az idei évig működtették a Baranya Megyei Civil Információs Centrumot, 2011-ben pedig tovább bővítve tevékenységi körüket vállalták a Baranya Megyei Esélyek Háza, valamint a Baranya Megyei Önkéntes Centrum gesztorálását. Az egyesület folytatta elődje kórusmuzsika iránt elkötelezett misszióját is, s több ízben sikerrel rendezte meg a Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Fesztiválokat, valamint aktív részt vállalt mindkét pécsi Europa Cantat kórusfesztivál megszervezésében.

A Civil Közösségek Háza civil inkubátorként közel 100 civil szerveződés otthona jelenleg is, s az elmúlt két és fél évtizedben megszámlálhatatlan azon civil kezdeményezések, városi, megyei és régiós programok, a Pécsi Tudományegyetem és külföldi partnerek által generált projektek száma, amelyek e ház falai közt zajlottak/zajlanak.  Látogatóik közt a kisgyermekes családoktól kezdve, az egyéni alkotókon, az itt élő nemzetiségieken és más nemzetek képviselőin át, a szenior korú érdeklődőkig színes tevékenységi és korpalettán mozog a rendezvényeiken résztvevők összetétele.

2016-ban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Tudományegyetem kezdeményezésére, építve a Város kulturális, oktatási, tudományos és művészeti értékeire, vívmányaira, valamint a Pécsett élő polgárok aktív társadalmi szerepvállalására és sokféle tanulási megnyilvánulására megpályázta és elnyerte az UNESCO által 2017. évre kiírt Global Learning City Award díjat, s ehhez kapcsolódóan Pécs városát „Tanuló Várossá” nyilvánította. A város a projekt égisze alatt 2017-től évente Tanuló Fesztivált tart a Pécsi Napok keretében, ami lehetővé teszi, hogy a polgárok megismerjék és bekapcsolódjanak a tanulás sokféle formájába, részt vegyenek közösségeik formálásában, tanulási és tanítási kínálatának bővítésében.

A Nevelők Háza Egyesület – a várossal, az egyetemmel, valamint a Pécsi Napok szervező csapatával történt egyeztetést követően – vállalta a Tanuló Fesztiválok koordinációját, amely idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre.

Az egyetemmel való szoros kapcsolatot jelzi az is, hogy az egyesület elnöksége és eddigi elnökei is az egyetem berkeiből érkeztek, így Tillai Aurél professor emeritus, Kossuth- és Liszt-díjas karnagy, a város díszpolgára; néhai Prof. Dr. Farkas Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára, valamint Dr. Kákai László egyetemi tanár, a PTE Társadalmi Kapcsolatok Intézete Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének vezetője.

Az egyesülethez kötődő eddigi díjak:

2008 – Pécs Város Közművelődési díja
2009 – KÓTA Mecénás díj
2013 – Az Amerikai Nagykövetség elismerése a város és a megye civil szerveződései fejlesztéséért végzett munkájukért
2018 – A Tüke Alapítvány Civil Tüke díja