Közösségfejlesztő az SzPk-00009-14-04 0 03 3 azonosító számú „Közösségfejlesztő” szakmai programkövetelmény alapján engedélyezett képzés

2019. június 4., kedd
Közösségfejlesztő az SzPk-00009-14-04 0 03 3 azonosító számú „Közösségfejlesztő” szakmai programkövetelmény alapján engedélyezett képzés

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Közösségfejlesztő az SzPk-00009-14-04 0 03 3 azonosító számú „Közösségfejlesztő” szakmai
programkövetelmény alapján engedélyezett képzés (továbbiakban: Képzés)
(felnőttképzési engedélyszám: E-000954/2014/B001)

A Közösségfejlesztők Egyesülete felnőttképző intézmény (felnőttképzési engedélyszáma:E-
000954/2014) (továbbiakban: Képző), a 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvény
szerint a képzésben résztvevővel (továbbiakban: Résztvevő) a képzés megkezdése előtt, a
képzés első napján felnőttképzési szerződést köt. Az alábbi képzési tájékoztató a
felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
A képzést egyaránt finanszírozhatja a Résztvevő, valamilyen pályázati támogatás. A képzés
egy főre jutó költsége: 198 000 Ft, amely egyaránt tartalmazza a képzés elméleti és
gyakorlati részét. A képzési költség fizetése két részletben történik: 99 000 Ft a képzési
szerződés megkötését követően. A második részlet fizetésére - ami szintén 99 000 Ft - a
kontakt órák befejezését követően kerül sor. (Egyedi kérés esetén lehetőség van több
részletben történő fizetésre is.)
Amennyiben a képzésre jelentkező, a képzés megkezdését megelőző 5 napon belül nem jelzi
elállási szándékát a képzésen való részvételtől, a képzési költséget 15 napon belül köteles
megtéríteni a Képző számára.

Képzés időpontjai: 2019. október 1 – 2020. február 28. (Részletezve ld. a Képzés ütemezése
részben!)
A

képzés helyszíne: Civil Közösségek Háza, Pécs Szent István tér 17.

A képzés bementi feltétele: minimum érettségi vizsga. A képzésre kérjük, hogy az előzetes
végzettséget igazoló bizonyítványt hozza magával.

A képzés óraszáma: 120 tanóra, ebből 94 óra elmélet, amelyen belül 50 óra elmélet és 44
óra a gyakorlat, amelyek egymástól nem válnak el, a megkülönböztetés a képzési módszerek
különbözőségét jelenti. A 26 tanóra azonban olyan gyakorlati képzést jelent, amelyet a
Résztvevő külső helyszínen teljesít. A megengedett hiányzás mértéke:30%, 36 tanóra

A képzés tananyagegységei:
1.tananyagegység: Állampolgári és közösségi tapasztalatok
2.tananyagegység: Bevezetés a közösségi munkába
3.tananyagegység: A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata
4. tananyagegység: A közösségfejlesztői szaktevékenység
Tel.:1/201-5728;
kofeegyesuletatgmail [dot] hu
www.kofe.hu
Budapest, 1074 Szövetség utca 35.
5. tananyagegység: A közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok, módszerek és
technikák
6. tananyagegység: Szakmai gyakorlat

A képzés célja és kimeneti komptenciái:
A képzésben Résztvevő kezdeményezővé váljon a lakosság önszervező
folyamataiban;alkalmazza az aktivizáló, nyilvánosságot fejlesztő, közösségi tervező és
közösségi tanulási módszereket, együttműködéseket;szakmailag segítse a kibontakozó
önszerveződést, támogassa a közösséget információkkal, kapcsolatok és képzések
szervezésével, programok és projektek fejlesztésével.
A képzés sikeres elvégzésével a Résztvevő képes lesz:
- megfogalmazni a saját állampolgári és közösségi élményeit, azokat bemutatni;
- felismerni a közösségfejlesztés iránti szükségletet;
- nemzetközi összefüggésben szemlélni a munkáját, valamint felismerni és bemutatni a
helyi és kistérségi fejlesztés jó gyakorlatát mások és saját példáin keresztül;
- megtervezni a közösségfejlesztő szaktevékenység alapfolyamatait;
átlátni a saját helyzet megismerésének és megértésének, a partnerségépítésnek, a
helyi nyilvánosság fejlesztésének, a saját szervezetek létrehozásának és
működtetésének,a közösségi tervezésnek a fontosságát;
- elemezni a közösségfejlesztői munkát, reflektíven dolgozni;
- megtervezni egy lokális önszerveződési folyamatot,
- kutatni a közösségi szerveződés helyi történeti aspektusait.
Az 1. tananyagegység, „Állampolgári és közösségi tapasztalatok”során a Résztvevők
megismerik a helyi, települési viszonyokat, azok történeti és globális összefüggéseit.
Fogalmat alkotnak a demokráciával és aktív állampolgársággal kapcsolatos kérdésekről, majd
az így nyert tudást alkalmazzák a helyi viszonyokban kezdeményezhető változások
meghatározására.
A 2. tananyagegység, „Bevezetés a közösségi munkába” elvégzése után a Résztvevők
megértik a közösségfejlesztés és a közösségi munka szükségességét, a szaktevékenység
kiterjedtségét (mozgalom és szakma), meghatározottságát (fogalmai; alapelvei: közösség és
részvétel) és jellemzőit (pl. szakmaközi és hozzájáruló jelleg). Szem előtt tartják a közösség
cselekvőképességének fejlesztését, valamint tudatosan keresik a közösségi megoldásokat a
közösségben felmerülő problémákra és ügyekre.
A 3. tananyagegység, „A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata” során a Résztvevő
megismeri azt a szakmai hálózatot, amelyhez ő mint szakember kapcsolódni tud. A
közösségfejlesztő szakmát bele tudja helyezni a magyarországi szakmai hálózatba, európai
kontextusba és amerikai helyzetbe is, így alakul ki a kötődése a nemzetközi gyakorlathoz.
A 4. tananyagegység, „A közösségfejlesztői szaktevékenység” során a Résztvevő átlátja, hogy
a közösségfejlesztés beavatkozást jelent egy adott földrajzi egység életébe, s hogy hatással
van mások életére, a közösség fejlődésére. Képes lesz ő maga is felelősen beavatkozni a
közösségi beavatkozás modelljeinek, kezdeményező és segítő szerepeinek és feladatainak
ismerete és megértése segítségével, azok alkalmazásával.
Az 5. tananyagegység, „Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok, módszerek és
technikák” átfogó képet ad a Résztvevőknek a közösségfejlesztői munka tervezésekor
alkalmazott elvekről, a munka ismert szakaszairól és a megvalósítás során felmerülő
munkamódokról, módszerekről és technikákról.
A 6. tananyagegység, „Szakmai gyakorlat” során a Résztvevő valóságos helyzetben ismeri
meg a közösségfejlesztő munkát.

Oktatók:
- Állampolgári és közösségi tapasztalatok: Peták Péter
- Bevezetés a közösségi munkába: Vercseg Ilona
- A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata: Giczey Péter
- A közösségfejlesztői szaktevékenység: Péterfi Ferenc
- A közösségfejlesztői szaktevékenység és a Közösségfejlesztési folyamat, közösségi
munkamódok, módszerek és technikák: Csabai Lucia
- Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok, módszerek és technikák: Kovács Edit
- Szakmai gyakorlat: Mészáros Zsuzsa

A képzés ütemezése
1. nap- 2019 október 1. kedd, Tanít: Peták Péter
időbeosztás téma időtartam tanóra
(45 perc)
10,00-11,30 Állampolgári és közösségi tapasztalatok 2 tanóra
11,45 – 13,15 Állampolgári és közösségi tapasztalatok 2 tanóra
14,00 – 15,30 Állampolgári és közösségi tapasztalatok 2 tanóra
15,45 – 17,15 Állampolgári és közösségi tapasztalatok 2 tanóra

2. nap- 2019. október 2. szerda, Tanít: dr. Vercseg Ilona
időbeosztás téma időtartam
tanóra (45 perc)
9,00-10,30 Bevezetés a közösségi munkába 2 tanóra
10,45-12,15 Bevezetés a közösségi munkába 2 tanóra
13,00-14,30 Bevezetés a közösségi munkába 2 tanóra
14,45-16,15 Bevezetés a közösségi munkába 2 tanóra

3. nap- 2019. október 15. kedd, Tanít: dr. Vercseg Ilona
időbeosztás téma időtartam
tanóra (45 perc)
10,00-11,30 Bevezetés a közösségi munkába 2 tanóra
11,45 – 13,15 Bevezetés a közösségi munkába 2 tanóra
14,00 – 15,30 Bevezetés a közösségi munkába 2 tanóra
15,45 – 17,15 Bevezetés a közösségi munkába 2 tanóra

4. nap- 2019. október 16. szerda, Tanít: dr. Vercseg Ilona
időbeosztás téma időtartam
tanóra (45 perc)
9,00- 10,30 Bevezetés a közösségi munkába 2 tanóra
10,45- 12,15 Bevezetés a közösségi munkába 2 tanóra
13,00- 14,30 Bevezetés a közösségi munkába 2 tanóra
14,45- 16,15 Bevezetés a közösségi munkába 2 tanóra

5. nap- 2019. október 29. kedd, Tanít: Giczey Péter
időbeosztás téma időtartam
tanóra (45 perc)
10,00-11,30 A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata 2 tanóra
11,45 – 13,15 A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata 2 tanóra
14,00 – 15,30 A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata 2 tanóra
15,45 – 17,15 A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata 2 tanóra

6. nap- 2019. október 30. szerda, Tanít: Giczey Péter
időbeosztás téma időtartam
tanóra (45 perc)
9,00- 10,30 A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata 2 tanóra
10,45- 12,15 A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata 2 tanóra
13,00- 14,30 A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata 2 tanóra

7. nap- 2019. november 12. kedd, Tanít: Péterfi Ferenc
időbeosztás téma időtartam
tanóra (45 perc)
10,00-11,30 A közösségfejlesztői szaktevékenység 2 tanóra
11,45 – 13,15 A közösségfejlesztői szaktevékenység 2 tanóra
14,00 – 15,30 A közösségfejlesztői szaktevékenység 2 tanóra
15,45 – 17,15 A közösségfejlesztői szaktevékenység 2 tanóra

8. nap- 2019. november 13. szerda, Tanít: Péterfi Ferenc
időbeosztás téma időtartam
tanóra (45 perc)
9,00- 10,30 A közösségfejlesztői szaktevékenység 2 tanóra
10,45- 12,15 A közösségfejlesztői szaktevékenység 2 tanóra
13,00- 14,30 A közösségfejlesztői szaktevékenység 2 tanóra
14,45- 15,15 A közösségfejlesztői szaktevékenység 2 tanóra

9. nap- 2019. november 26. kedd, Tanít: Csabai Lucia
időbeosztás téma időtartam
tanóra (45 perc)
10,00-11,30 A közösségfejlesztői szaktevékenység 2 tanóra
11,45 – 13,15 A közösségfejlesztői szaktevékenység 2 tanóra
14,00 – 15,30 A közösségfejlesztői szaktevékenység 2 tanóra
15,45 – 17,15 A közösségfejlesztői szaktevékenység 2 tanóra

10. nap- 2019. november 27. szerda, Tanít: Csabai Lucia
időbeosztás téma időtartam
tanóra (45 perc)
9,00- 10,30 Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok,
módszerek és technikák
2 tanóra
10,45- 12,15 Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok,
módszerek és technikák
2 tanóra
13,00- 14,30 Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok,
módszerek és technikák
2 tanóra
14,45- 15,15 Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok,
módszerek és technikák
2 tanóra
11. nap- 2019. december 3. kedd, Tanít: Kovács Edit
időbeosztás téma időtartam
tanóra (45 perc)
10,00-11,30 Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok,
módszerek és technikák
2 tanóra
11,45 – 13,15 Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok,
módszerek és technikák
2 tanóra
14,00 – 15,30 Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok,
módszerek és technikák
2 tanóra
15,45 – 17,15 Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok,
módszerek és technikák
2 tanóra
12. nap- 2019. december 4. szerda, Tanít: Kovács Edit
időbeosztás téma időtartam
tanóra (45 perc)
9,00- 10,30 Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok,
módszerek és technikák
2 tanóra
10,45- 12,15 Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok,
módszerek és technikák
2 tanóra
13,00- 14,30 Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok,
módszerek és technikák
2 tanóra
14,45- 15,15 Közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok,
módszerek és technikák
2 tanóra

2020. január a gyakorlat
2020. február végén vizsga

A résztvevők előrehaladásukról tananyagegységenként adnak számot, csoportos beszélgetés
formájában, az elhangzott témák után.
A képzés vizsgával zárul, melyre a 26 órás szakmai gyakorlatot követően kerül sor. A vizsga
két részből áll:
- Záró-dolgozat készítése: a szakmai gyakorlat során szerzett tudás és tapasztalat
bemutatása.
- Szóbeli vizsga: a képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretekből.
A képzés sikeres elvégzésének feltétele: az órák 70%-án való részvétel, szakmai gyakorlat
teljesítése, dolgozat megfelelő szintű elkészítése, szóbeli vizsga megfelelő szinten való
teljesítése.
A vizsgát követően a Résztvevők tanúsítványt kapnak. A szakmai végzettséggel
megszerezhető kompetenciákkal új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el.

Csatolt fájl:
  • application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ikonLetöltés (2019-06-04-jelentkezesilapkozossegfejleszto.docx)