Jogi fórum a Pécsi Törvényszéken

2017. március 16., csütörtök
Jogi fórum a Pécsi Törvényszéken

Figyelem, fontos lehet!

A cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról szóló 2016. évi CLXXIX. törvény módosította a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) egyesületekre vonatkozó rendelkezéseit, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) rendelkezéseit.

A fentiekkel kapcsolatban a Pécsi Törvényszék
2017. március 21. napján 13.30 órától
a törvényszék 7623 Pécs, Rákóczi út 34.,
fszt. II. tárgyalótermében nyílt napot tart,

amelyre minden érdeklődőt várnak!