Civil Törvényről mindenkinek

2012. január 24., kedd
Civil Törvényről mindenkinek

Hosszú előkészítés, vajúdás, egyeztetés után 2011. december 5-én elfogadta a Magyar Országgyűlés a Civil Törvényt –  2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.
Az új jogszabály 2012. január 1-jével hatályba lépett, felváltva az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényt, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvényt. Ezekkel összefüggésben módosultak a Ptk. egyes paragrafusai, valamint a Számviteli Törvény egyes pontjai.
2012. június 30-a után civil szervezetek nyilvántartásának adatai országosan egységes, elektronikus, bárki számára ingyenesen hozzáférhető közhiteles nyilvántartásban lesznek elérhetőek.
Megváltoztak a közhasznúság feltételei és megszűnt a kiemelten közhasznú kategória.
„ Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett - létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló – közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható…” (Ctv.32§)
A Nemzeti Civil Alapot felváltja Nemzeti Együttműködési Alap, a NEA.

A legfontosabb tudnivalók:

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról1

http://79.120.192.58/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=139831.203279

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról1

http://79.120.192.58/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=139791.203206

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

http://79.120.192.58/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=142946.207504

342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
http://79.120.192.58/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=142903.208761